Tietosuojalauseke

Tietosuoja

Rekisteriseloste ja tietosuojakäytäntö, päivitetty 5.4.2023 

1. Rekisterinpitäjä
UpsysOy
Y-tunnus: 2161602-3 

Ylätalonkuja 7,07170 Pornainen
Sähköposti info@upsys.fi
Puh. 050-3737473

 

2. Rekisterin nimi
Upsys asiakasrekisteri

 

3. Käsiteltävät tiedot
3.1 Nimi ja yhteystiedot
- etu- ja sukunimi, lähiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
- lisäksi keräämme yrityksiltä ja yhteisöiltä seuraavia tietoja: toimitus- ja laskutusosoite, y-tunnus, kotisivuosoite, luottopäätöstieto

3.2 Asiakkaan tunnistetiedot 
- asiakasnumero, asiakastyyppi (henkilö/yritys) 

3.3 Kielivalinta 
- suomi tai englanti 

3.4 Asiakkaan suostumus vastaanottaa markkinointiviestintää sähköpostitse 

3.5 Asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot 
- mm. myyntiin ja huoltoon liittyvät tuoteinformaatiot, asiakaspalautteet, tietoja markkinointi- ja asiakaspalvelutoimenpiteistä

3.6 Asiakkuuteen tai henkilöön liittyvät profiilit ja muut luokitukset
- mm. evästeiden kautta kerättävät tiedot. 

 

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Asiakasrekisteriä käytetään asiakasyhteydenpitoon, tiedottamiseen ja markkinointiin. 

Rekisterin nimi- ja yhteystietoja voidaan luovuttaa viranomaisille tai kolmannelle osapuolelle asiakassuhteen hoitamiseksi sekä suoramarkkinointitarkoituksiin, jos asiakas ei ole sitä erikseen kieltänyt. 

 

5. Rekisterin tietosisältö
Asiakasrekisteri koostuu neljästäerillisestä, käyttötarkoituksen mukaan kootusta, rekisteristä: 

5.1 Laskutuksessa ja tilauksien käsittelyssä käytettävä rekisteri, jossa on seuraavat asiakasta koskevat yhteys- ja luottokauppaan liittyvät tiedot: yksityishenkilön etu- ja sukunimi, yrityksen virallinen nimi ja Y-tunnus, osoite- ja toimitustiedot, yhteyshenkilö, puhelinnumero, sähköpostiosoite, verkkosivu, maksuehto ja luottoraja. 

5.2 Postitusrekisteri suoramarkkinointitarkoituksiin, jossa on seuraavat asiakasta koskevat yhteystiedot: yrityksen nimi, etu- ja sukunimi, lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka. Rekisterissä olevia tietoja käytetään Upsys Oy:n ja sen sidosryhmien toimesta asiakkaille suunnattuun tiedottamiseen ja suoramarkkinointiin. 

5.3 Postituslista jossa on asiakkaan sähköpostiosoite. Rekisterissä olevia osoitteita käytetään asiakkaille suunnattuun tiedottamiseen ja suoramarkkinointiin. 

5.4 Verkkokaupan (kauppapaikka.upsys.fi) laskutuksessa ja tilauksien käsittelyssä käytettävä rekisteri, jossa on seuraavat asiakasta koskevat yhteys- ja luottokauppaan liittyvät tiedot: yksityishenkilön etu- ja sukunimi, yrityksen virallinen nimi ja Y-tunnus, osoite- ja toimitustiedot, yhteyshenkilö, puhelinnumero, sähköpostiosoite, maksuehto, luottoraja, tilaus-, toimitus-,
laskutus- ja palautustapahtumat, verkkopalvelun tunnus ja salasana. Käyttämällä verkkosivustojamme, hyväksyt käyttämämme evästeet. 

 

6. Välttämättömät tiedot
Keräämme asiakkaistamme vain kulloinkinasiakasuhteen hoitamiseksi tarvittavat välttämättömät tiedot, jotta voimme tarjota sopimuksessa mainitut edut tai palvelut. Tälläisiä tietoja ovat mm. nimi, yhteystiedot ja tiedot ostoksista. 

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterien tiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä tai asiakkaan oma-aloitteisesti niihin liittyessä joko suullisesti tai kirjallisesti. Postituslistaan "Upsystiedottaa" asiakas voi liittyä myös Upsys Oy:n kotisivulla lähettämällä ohjelmalle pyynnön rekisteröitymisestä ja vastaamalla ohjelman lähettämään vahvistuspyyntöön.  

Asiakkaiden luottokelpoisuustiedot saadaan Suomen Asiakastieto Oy:n järjestelmästä. 

Rekisteritietoja päivitetään asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemien ilmoituksien perusteella sekä hakemalla tietoa yleisesti ja maksullisesti saatavilla olevista julkaisuista ja tiedostoista (esim. YTJ tai maksulliset suoramarkkinointirekisterit).  

 

8. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen Tietosuoja-asetuksessa määriteltyjen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi, jollei lainsäädäntö muuta edellytä.

 

9. Oikeus peruuttaa suostumus markkinointiviestintään
Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa vastaanottaa markkinointiviestejä. Henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen esimerkiksi silloin, kun henkilö on antanut luvan sähköiseen suoramarkkinointiin. Suostumuksen voi peruuttaa joko markkinointisähköpostin linkistä tai ilmoittamalla sii myynti@upsys.fi

 

10. Asiakkaan oikeudet
Asiakkaalla on henkilötietolain 26 — 28 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Joidenkin tietojen saamista on kuitenkin rajoitettu mm. rikosten ehkäisemisen ja selvittämisen vuoksi.

Tarkastuspyyntö tehdään toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö osoitteella: Upsys  Oy, Tietosuojavastaava, Ylätalonkuja 7, 07170 Pornainen. Tarkastuspyynnössä tulee mainita nimi, sähköpostiosoite, postiosoite ja puhelinnumero. Käsittelemme tarkastuspyynnöt kohtuullisessa ajassa. Pidätämme oikeuden veloittaa maksullinen korvaus asiakkaan tietojen tarkastuspyyntöihin liittyvästä käsittelystä. 

 

11. Tiedon korjaaminen ja valitusosoitus
Asiakas voi henkilötietolain 29 §:n mukaisesti päivittää ja muuttaa omia tietojaan myymälässä tai lähettämällä sähköpostin osoitteeseen myynti@upsys.fi. Käsittelemme korjauspyynnöt kohtuullisessa ajassa.

Mikäli katsot, että emme käsittele henkilötietojasi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti, voit tehdä valituksen valvontaviranomaiselle siinä EU:n jäsenvaltiossa, jossa vakituinen kotipaikkasi tai työpaikkasi on tai jossa katsot säännösten rikkomisen tapahtuneen. Suomessa kyseinen viranomainen on tietosuojavaltuutettu. 

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html  

 

12. Tietojen luovuttaminen
Pääsääntöisesti henkilötietojasi käsittelevät yrityksemme työntekijät työssään. Asiakkaita koskevienhenkilötietojen osalta käytämme alihankkijoita asiakashallintaan ja markkinointiin. Alihankkijamme käsittelevät henkilötietoja kirjallisen toimeksiantosopimuksen nojalla.

Voimme luovuttaa tietoja muutoin sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi taikka lain tai toimivaltaisen viranomaisen sitä edellyttäessä. Voimme myös luovuttaa anonymisoitua tai tilastollista tietoa, jota ei ole mahdollista yhdistää henkilöön. Mikäli tällainen tieto ei enää ole katsottavissa henkilötiedoksi, voimme luovuttaa tietoa kolmansille osapuolille myös muuta kuin tässä mainittua tarkoitusta varten. 

Tietyissä tilanteissa tietojasi saatetaan siirtää EU:n ulkopuolelle. Osa käyttämistämme palveluista saattaa sijaita EU:n ulkopuolella. Jos tietoa siirtyy EU:n ulkopuolelle, varmistamme että maa on EU:n tarkoittama riittävän tietosuojan maa. 

 

13. Rekisteriselosteen muuttaminen
UpsysOy kehittää jatkuvasti liiketoimintaansa ja pidättää oikeuden muuttaa tätä rekisteriselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Upsys Oy suosittelee asiakkaitaan tutustumaan rekisteriselosteen sisältöön säännöllisesti. 

 

14. Rekisterin suojauksen periaatteet
Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin sekä tietoturva-alan yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä henkilöitä.